היום השמיני: זביליטובסקה-גורה

לתמונות מזביליטובסקה-גורה

קצת על המקום: זביליטובסקה-גורה

החל במאה ה-15 היו יהודים בעיר טרנוב, הנמצאת ממזרח לקרקוב. ערב מלחמת העולם השניה חיו בעיר כ-25,000 יהודים. עם כיבוש פולין יהודים רבים נלקחו לעבודות כפיה, ובאביב 1941 הוקם בעיר גטו, שבשיאו הגיע ל-40,000 תושבים.

בין 11-19 ביוני 1942 בוצעה האקציה הראשונה בעיר, בסיוע גורמים מקומיים שונים. 11,500 יהודים, שלא היה להם אישור עבודה, נשלחו למחנה ההשמדה בלז'ץ. באותה עת נורו ונרצחו ברחובות העיר ובגדר בית הקברות היהודי, כ-3,000 יהודים ו-7,000 נוספים ביערות בוצ'ינה ליד זביליטובסקה גורה.

בין הנרצחים ביער זביליטובסקה-גורה היו 800 ילדים שנלקחו מבית היתומים שבעיר. הילדים הוכנסו לשקים והגרמנים חבטו בהם בקתות הרובים עד שהשקים חדלו מלפרכס, אז השליכו אותם הגרמנים אל הבור ביער.

בהמשך בוצעו בגטו טרנוב אקציות נוספות, אולם יעדן היה מחנה ההשמדה בלז'ץ.

בתקופת משלוחי המוות התארגנה בטרנוב תנועת התנגדות יהודית. רבים ממנהיגיה השתייכו לתנועת הנוער השומר הצעיר.

ביער הסמוך לזביליטובסקה-גורה, במקום של בורות ההריגה, ישנן אנדרטאות ויש המכנים את המקום "יער הילדים", בעקבות רצח הילדים בו.