היום השלישי: מפגש בשווידניק

Our pictures from Swidnik

קצת על המקום: שווידניק

על-אף שאנחנו מגיעים לשווידניק למפגש עם בני נוער פולניים, חשוב היה לנו לספר מעט על העיר ועברה.

שווידניק נמצאת בסמוך לעיר לובלין וחיים בה היום 40,000. היא מפורסמת היום בשל מפעלי תעשיית הנשק שבה. ההיסטוריה של שווידניק בת יותר מ-700 שנה.

בספטמבר 1939 נכבשה העיר בידי השלטון הנאצי. כבר בימים הראשונים לכיבושה פעלו מסביבה מספר קבוצות פולניות של לוחמי-מחתרת (פרטיזנים) נגד הכיבוש. באוקטובר 1941 נבנה ונפתח מחנה ההשמדה מיידנק בין העיר שווידניק לבין לובלין. בנוסף, ביער בסמוך לעיר נרצחו 30,000 איש בהם יהודים ופולנים. מתוך 30,000 הנרצחים ביער, 18,000 הם יהודים שהובאו אליו ביום אחד – 3 בנובמבר 1943. בשנת 1970 הקימו אנשי שווידניק אנדרטה במקום הרצח ביער זה. ב-11 באוגוסט 1944 שחרר הצבא הסובייטי את העיר מהכיבוש הנאצי.